Home Om ScanVent ClimaX Filtrer & Reservedele Support

ScanVent - Fællesvej 3 - 4653 Karise


Siden opstarten i 2003, har vi forbedret indeklimaet i en lang række boliger, skoler samt kontorer.

Med vores innovative tankegang til tingene, så vi muligheder fremfor begrænsninger i projekterne.
Sammen med IKM udviklede vi i 2010, det ”flade” aggregat. Baggrunden for udviklingen af denne, var det fremtidige behov for et ventilations-aggregat der imødekom plads-problematikken ved renovering eller ny-bygning af etageejendomme.

Med den flade model, kunne vi installere ventilations-aggregatet over et nedsænket loft i f.eks. Badeværelset.

Samtidigt implementerede vi en ”brand-vagt” i aggregaterne, der automatisk stoppede indblæsningen til boligen i tilfælde af brand.
-Nå ja! Vi kunne også som de første, tilbyde ”kondensvands-vagt” i vores bolig aggregater.